Karty Oceny Gotowości Szkolnej – KOGS – test do diagnozy gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich. Ocena wiedzy i umiejętności

Informacje ogólne

Kategorie: , , , , , , ,

Prowadzący:

  • Termin: 2020-09-06 09:00
  • Czas trwania: 5h
  • Liczba miejsc: 15
  • Cena: 200 zł

ZMIANA TERMINU na 6 września 2020 r!!!

Dla kogo przeznaczony jest warsztat?

Warsztat adresowany jest dla nauczycieli grup przedszkolnych, w których dzieci realizują roczne obowiązkowe przygotowanie do podjęcia nauki szkolnej.

Tematyka:

Karty Oceny Gotowości Szkolnej – KOGS są testem służącym do oceny najważniejszych umiejętności dzieci 6-letnich, spełniających obowiązek przedszkolny. Umożliwia ocenę dzieci w 13 obszarach umiejętności, a opracowane normy pozwalają nauczycielowi na zorientowanie się, czy dane dziecko rozwija się prawidłowo w poszczególnych obszarach, czy też wymaga dodatkowego wsparcia edukacyjno-terapeutycznego.

Celem badania Kartami Oceny Gotowości Szkolnej – KOGS jest określenie stopnia przygotowania dzieci do podjęcia nauki szkolnej, określenie poziomu umiejętności dzieci w poszczególnych obszarach badania, wychwycenie dzieci z problemami i skierowanie ich na specjalistyczne badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowanie dla nich indywidualnych programów wspomagania rozwoju. Diagnoza testem KOGS może również pomóc rodzicom w poznaniu poziomu przygotowania ich dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Program szkolenia:

1. KOGS na tle innych narzędzi diagnostycznych
2. Dlaczego opracowano KOGS-a?
3. KOGS a podstawa programowa
4. Własności psychometryczne KOGS-a
5. Charakterystyka testu
5.1. Instrukcje szczegółowe + karty KOGS-a
5.2. Diagnoza jesienna, omówienie zeszytów diagnostycznych
5.3. Diagnoza wiosenna, omówienie zeszytów diagnostycznych
6. Procedura badania
7. Analiza instrukcji, rodzaje prób diagnostycznych
8. Praktyczne zastosowanie testu KOGS – diagnoza jesienna
8.1. Samodzielna ocena dzieci
9. Praktyczne zastosowanie testu KOGS – diagnoza wiosenna
9.1. Samodzielna ocena dzieci
10. Liczenie wypowiedzi dzieci
10.1. Samodzielna ocena dzieci
11. Wnioski diagnostyczne i dodatkowe badania
12. Przykładowa opinia gotowości szkolnej
13. Program komputerowy KomKOD
14. Rozdanie certyfikatów

Zapisz się na szkolenie

Dane kontaktowe

Wybierz dokument

Regulamin

Menu