Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka.

Informacje ogólne

Kategorie: ,

Prowadzący:

 • Termin: 2020-09-05 09:00
 • Czas trwania: 9 h
 • Liczba miejsc: 14
 • Cena: 400 zł

UWAGA NOWY TERMIN 5.09.20 !!!

Dla kogo przeznaczony jest warsztat?

Warsztat adresowany jest logopedów, którzy chcą dokonać oceny rozwoju mowy dziecka w wieku od 1. miesiąca życia do końca 9. roku życia.

Tematyka:

Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD są testem służącym do oceny najważniejszych obszarów mowy dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia. Obecnie w Polsce dostępnych jest wiele logopedycznych narzędzi diagnostycznych, jednak najczęściej są to narzędzia niewystandaryzowane, czyli kwestionariusze badania. Ponadto dostępne narzędzia obejmują zazwyczaj jeden przedział wiekowy, najczęściej jest to okres przedszkolny, rzadziej wczesnoszkolny. Wiele narzędzi diagnostycznych skupia się głownie na diagnozie artykulacji pomijając inne istotne obszary mowy.

 

KOLD jest pierwszym polskim testem logopedycznym służącym do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia. Badanie KOLD-em obejmuje 12 grup wiekowych w następujących obszarach: rozumienie mowy, nadawanie mowy, reakcje słuchowe, narządy mowy, artykulację i sprawność narządów artykulacyjnych (od 2 roku życia) oraz umiejętności pragmatyczno-społeczne (od 3 roku życia). Konstrukcja testu umożliwia szybką i sprawną ocenę umiejętności dzieci w poszczególnych grupach wiekowych, a ustalenie norm rozwojowych pozwala na zorientowanie się, czy badane dziecko rozwija się w poszczególnych obszarach badania logopedycznego prawidłowo, czy wykazuje nieprawidłowości.

Więcej o teście KOLD – czytaj więcej …

Program szkolenia:

 1. KOLD na tle innych narzędzi diagnostycznych
 2. Dlaczego opracowano KOLD-a?
 3. Trzy filary KOLD-a
 4. Własności psychometryczne KOLD-a
 5. Charakterystyka testu

5.1. Instrukacje szczegółowe + karty KOLD-A

5.2. Kategorie umiejętności

5.3. Karty KOLD-W, KOLD-P

5.4. Pomoce diagnostyczne

 1. Procedura badania
 2. Analiza instrukcji
 3. Praktyczne zastosowanie testu KOLD dla dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym

9.3. Próba o charakterze ilościowym

9.4. Samodzielna ocena dziecka

 1. Praktyczne zastosowanie testu KOLD dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

10.1. Próby o charakterze ilościowym

10.2 Liczenie wypowiedzi dzieci

10.3. Próby C1 i E1

10.4. Międzynarodowy alfabet fonetyczny IPA

10.5. Samodzielna ocena dziecka

 1. Wnioski diagnostyczne i dodatkowe badania
 2. Zastosowanie narzędzia dla dzieci z diagnozą
 3. Przykładowa opinia logopedyczna
 4. Program komputerowy KomKOD
 5. Rozdanie certyfikatów

Na szkolenie należy zabrać: obuwie zamienne oraz grube „skarpeto-kapcie”.
Organizator zapewnia: materiały szkoleniowe, zaświadczenia/certyfikaty uczestnictwa, przerwę kawową.

Prośbę o fakturę proszę opisać w uwagach przy rejestracji.

 

Zapisz się na szkolenie

Dane kontaktowe

Wybierz dokument

Regulamin

Menu