KORP – PROGRAMY TERAPII – modelowanie programów terapii dla dzieci z zaburzonym rozwojem psychoruchowym na podstawie diagnozy Kartami Oceny Rozwoju Psychoruchowego.

Informacje ogólne

Kategorie: , , , , , , ,

Prowadzący:

  • Termin: 2020-10-04 13:00
  • Czas trwania: 5h
  • Liczba miejsc: 20
  • Cena: 250 zł

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?
Szkolenie adresowane jest do specjalistów posługujących się w swojej pracy diagnostycznej testem KORP i chcących prowadzić pracę terapeutyczną w oparciu o gotowe programy terapii KORP, które są generowane na podstawie wykonanego badania i dzięki temu dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych badanego dziecka.

Tematyka:
Programy terapii KORP zostały stworzone, aby ułatwić specjalistom prowadzącym diagnozę za pomocą testu KORP opracowywanie i wdrażanie indywidualnych programów terapii, które są ukierunkowane na szczególne potrzeby badanego dziecka.
Programy terapii zawierają ponad 4000 ćwiczeń w tym ponad 1000 filmów przedstawiających ćwiczenia. Ćwiczenia przygotowano dla wszystkich przedziałów wiekowych oraz sfer i kategorii rozwoju ocenianych przez KORP.
Program terapii dostosowuje poziom i rodzaj ćwiczeń terapeutycznych do zdiagnozowanych opóźnień i deficytów występujących u dziecka, a także pozwala na wykorzystanie w terapii posiadanego potencjału rozwojowego dziecka. Dla wszystkich niewykonanych prób w obrębie poszczególnych kategorii procesów psychicznych opracowano od 5 do 10 ćwiczeń terapeutycznych. Ćwiczenia te zostały dokładnie opisane pod względem celów ogólnych i szczegółowych terapii oraz osiąganych umiejętności, a także przedstawiony został ich przebieg. Do dużej części ćwiczeń nagrane zostały filmy prezentujące proces terapii z udziałem dzieci.
Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat pozwalający na korzystania z modułu KORP – PROGRAMY TERAPII.

Program szkolenia:

1. Diagnoza rozwoju psychoruchowego testem KORP jako podstawa konstruowania programów terapii.
2. Założenia i zasady prowadzenia terapii dzieci z opóźnieniami, deficytami i zaburzeniami w rozwoju, ze zwróceniem uwagi na ocenę jakościową badanych umiejętności.
3. Zasady konstruowania i dostosowywania ćwiczeń terapeutycznych do potrzeb dzieci.
4. Cele terapeutyczne – wytyczanie celów ogólnych i szczegółowych terapii.
5. Tworzenie indywidualnych programów terapeutycznych dla sfer – ruchowej, motoryki precyzyjnej i lateralizacji, spostrzegania wzrokowego, komunikowania się i mowy, emocji i relacji społecznych, funkcji behawioralnych oraz wiedzy i umiejętności uczenia się.
6. Omówienie zestawów autorskich ćwiczeń wraz z materiałem filmowym.
7. Programy terapii KORP w programie komputerowym KomKod.
8. Ćwiczenia praktyczne – generowanie indywidualnych programów terapii na podstawie przygotowanych przypadków dzieci z różnorodnymi zaburzeniami w rozwoju.

Uwaga: W szkoleniu mogą wziąć udział tylko osoby posiadające certyfikat KORP.

Zapisz się na szkolenie

Dane kontaktowe

Wybierz dokument

Regulamin

Menu