Logorytmika w teorii i praktyce

Informacje ogólne

Kategorie: , , , , , , ,

Prowadzący:

  • Termin: 2020-10-03 09:00, 2020-10-04 09:00
  • Czas trwania: 12 h
  • Liczba miejsc: 25
  • Cena: 480 zł zł

UWAGA! ZMIANA TERMINU na 3-4 października 2020 r!!!

Adresaci: logopedzi, neurologopedzi, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci zajęciowi i nauczyciele nauczania początkowego

Cel: Warsztaty mają na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia samodzielnych sesji logorytmicznych. Poprzez połączenie słowa, ruchu i muzyki, logorytmika staje się inspirującym narzędziem wspomagającym terapię, będąc jednocześnie atrakcyjna dla małych podopiecznych. Uczestnicy nauczą się budować scenariusz zajęć logorytmicznych oraz uzyskają niezbędną wiedzę teoretyczną z zakresu mechanizmów mózgowych człowieka odpowiedzialnych za koordynację, naśladowanie, pamięć ciała, wreszcie mowę. Zaprezentowany zostanie bogaty materiał filmowy z zajęć logorytmicznych z dziećmi w różnym wieku. Większość ćwiczeń jest autorskich, wykorzystywanych w terapii neurologopedycznej dzieci z szerokim spektrum zaburzeń mowy i myślenia.
PROGRAM
I Dzień godz. 9-16 Wprowadzenie teoretyczne
– Rys historyczny
– Założenia programowe logorytmiki
– Nuerolingwistyczne aspekty logorytmiki
– Psycholingwistyczne aspekty logorytmiki
– Treści i formy logorytmiki
– Znaczenie logorytmiki w terapii zaburzeń mowy i myślenia
Warsztat pracy terapeuty logorytmiki
– Etapy kształtowania prawidłowego modelu rytmu
-Trening słuchowy – dobór materiałów, pomocy (instrumentarium, materiał muzyczny) – Specyfika pracy z dziećmi z szerokim spektrum zaburzeń mowy i myślenia
– Logorytmika a praca z dziećmi z zaburzeniami słuchu fonologicznego
II Dzień godz. 9-14
Zajęcia praktyczne
– Budowa scenariusza zajęć
– Program i cele pracy – określanie potrzeb grupy
– Trening (ćwiczenia wyrabiające poczucie świadomego ruchu, ćwiczenia naprężająco – rozluźniające, ćwiczenia rozwijające koncentrację uwagi itd.)
OPIS:
Logorytmika to program ćwiczeń muzyczno – ruchowych, realizowanych z dziećmi z zaburzeniami mowy i myślenia, z zaburzeniami zachowania oraz zaburzeniami słuchu lub wzroku, ściśle podporządkowanych terapii logopedycznej, zwłaszcza korekcji elementów fonicznych wypowiedzi w obu płaszczyznach: segmentalnej i suprasegmentalnej. Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z technikami logorytmicznymi i wdrożenie ich do pracy terapeutów. Podczas warsztatów zaprezentowany zostanie bogaty materiał muzyczny, który pozwala przeprowadzić grupowe zajęcia logorytmiczne bez …konieczności bycia muzykiem.

Zapisz się na szkolenie

Dane kontaktowe

Wybierz dokument

Regulamin

Menu