SZKOLENIE TERAPIA RĘKI

Informacje ogólne

Kategorie: , , ,

Prowadzący:

 • Termin: 2021-10-02 09:00
 • Czas trwania: 12h
 • Liczba miejsc: 12
 • Cena: 350 zł

Terapia ręki I i II stopnia

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą (nauczycieli, psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów). W szczególności dla osób pracujących z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym.

Czas trwania: 12 h dydaktycznych (9:00-17:00)

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu zapoznanie specjalistów (nauczycieli, terapeutów, studentów) z formami wsparcia dzieci z trudnościami motoryki małej. Celem terapii ręki jest poprawa sprawności ruchowej całej kończyny górnej; udoskonalenie sprawności manipulacyjnej ręki; wykonywanie kontrolowanych i precyzyjnych ruchów palców; doskonalenie umiejętności chwytu; doskonalenie pisania; praca nad koordynacją pomiędzy dłońmi; wspomaganie utrzymywania prawidłowej postawy i poprawa koncentracji. Uczestnicy zapoznają się z założeniami pracy indywidualnej i  grupowej , zasadami tworzenia grup oraz prowadzenia zajęć.

Program szkolenia:

 • Terapia ręki- wprowadzenie do zagadnienia.
 • Przedstawienie czynników zaburzających pracę ręki.
 • Dysfunkcje procesów integracji sensorycznej oraz ich wpływ na rozwój manualny i grafomotoryczny.
 • Rozwój chwytu pisarskiego.
 • Przykładowe techniki i ćwiczenia w terapii ręki i zaburzeń motoryki małej.
 • Omówienie zasad konstruowania programu terapii.
 • Tworzenie programów terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami funkcji kkg.
 • Warsztat: ćwiczenia praktyczne usprawniające funkcje ręki.
 • Warsztat: Masaż sensoryczny rąk.
 • Praca grupowa uczestników.

 

Cena Szkolenia 350 zł

Na szkolenie należy zabrać: wygodny strój, obuwie zamienne.

Organizator zapewnia: materiały szkoleniowe, zaświadczenia/certyfikaty uczestnictwa, przerwę kawową.

Zapisz się na szkolenie

Dane kontaktowe

Zaszczepiony od Covid

(informacja organizacyjna ważna ze względu na okres epidemii i zmienne obostrzenia)

Wybierz dokument

Regulamin

Menu