Terapia ORM – praktyczne konstruowanie kart pracy cz. II (komunikacja)

Informacje ogólne

Kategorie: , ,

Prowadzący:

 • Termin: 2020-09-13 09:00
 • Czas trwania: 8
 • Liczba miejsc: 30
 • Cena: 400 zł

Adresaci szkolenia: logopedzi, neurologopedzi, studenci

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w konkretne narzędzia do terapii dzieci z ORM prowadzonych w formie monitoringu i terapii długofalowej.

             PROGRAM

 1. Wprowadzenie teoretyczne : obszary do terapii dziecka z ORM – omówienie zakresu terapii  ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji oraz roli rodzica.
 2. Zajęcia praktyczne:  opracowanie „Zleceń dla rodziców uruchamiających komunikację dziecka z ORM   ( które znajda się na każdej karcie pracy )
 1. Wprowadzenie teoretyczne:  od czego zacząć  terapię dziecka z ORM? Cegiełki tj. Kontakt wzrokowy -Wspólne pole uwagi – Gest wskazania
 2. Zajęcia praktyczne:  opracowanie kart pracy dla umiejętności  bazowych, umożliwiających budowanie systemu językowego dziecka  ( Karta pracy nr 1,2,3)
 3. Wprowadzenie teoretyczne: uruchamianie komunikacji
 4. Zajęcia praktyczne: praca w grupach – karty pracy  zmiana sposobu komunikacji ( Karta pracy nr 4,5.6 ) /modelowanie  ( Karta pracy nr 7,8,9 )
 5.  Zajęcia praktyczne: praca w grupach – karty pracy stymulacja gaworzenia/ uruchamianie dźwięków w funkcji słowa/ samogłoski modelowanie  ( Karta pracy nr. 10,11,12)
 6.  „Karty pracy dla rodziców” – wspieranie sprawności językowej .

 Podsumowanie   konkretnych technik wypracowanych przez uczestników podczas  warsztatu i ich rozszerzenie o praktyczne doświadczenia prowadzącej

Organizator zapewnia przerwę kawową, certyfikaty oraz materiały szkoleniowe.

Zapis na cykl 2 szkoleń :  Terapia ORM uprawnia do skorzystania z rabatu i opłaty łącznej kwoty za szkolenia 750 zł .

Zapisz się na szkolenie

Dane kontaktowe

Wybierz dokument

Regulamin

Menu