Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka BEZPŁATNIE

Strona główna » Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka BEZPŁATNIE
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka BEZPŁATNIE2018-11-27T13:08:22+00:00

Jeśli coś cię niepokoi w rozwoju twego dziecka – NIE CZEKAJ – DZIAŁAJ

wczesne-wspomaganie-rozwojuProgram Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka prowadzony jest, aby pomóc dzieciom z zaburzonym rozwojem psychoruchowym i społecznym, zagrożonym niepełnosprawnością i niepełnosprawnym oraz ich rodzicom i opiekunom.

Udział dziecka w zajęciach jest BEZPŁATNY

Program skierowany jest do dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze nauki w szkole 0-7 r. W ramach wczesnego wspomagania organizowane są zajęcia, które dopasowuje się do indywidualnych potrzeb dziecka.

W ramach WWR dzieci mogą korzystać z następujących terapii:

  • Psychologiczna
  • Pedagogiczna / Olinofrenopedagog
  • Logopedyczna / Neurologopedyczna
  • Integracja Sensoryczna
  • Terapia Ręki
  • Fizjoterapia
  • Dogoterapia
  • Ruch rozwijający W. Sherborne

Aby dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju, musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydaną przez zespół orzekający z publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W Poradni ROZWIŃ SKRZYDŁA możliwe jest uzyskanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju jedynie dla dzieci zgłoszonych do 31.01.2017 r, która jest podstawą do przyjęcia dziecka na bezpłatne zajęcia.

Od 01.02.2017 roku opinie o potrzebie wczesnego wspomagania będzie można uzyskać jedynie w poradniach publicznych, i wówczas realizować program w naszej placówce.

Opinie wystawione przed 1 lutym 2017 roku zachowują swoją moc.

Dofinansowanie zakupu 50% dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Dowiedz się więcej Zamknij