Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka BEZPŁATNIE

Jeśli coś cię niepokoi w rozwoju twego dziecka – NIE CZEKAJ – DZIAŁAJ

Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka prowadzony jest, aby pomóc dzieciom z zaburzonym rozwojem psychoruchowym i społecznym, zagrożonym niepełnosprawnością i niepełnosprawnym oraz ich rodzicom i opiekunom.

Udział dziecka w zajęciach jest BEZPŁATNY

Program skierowany jest do dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze nauki w szkole 0-7 r. W ramach wczesnego wspomagania organizowane są zajęcia, które dopasowuje się do indywidualnych potrzeb dziecka.

W ramach WWRD dzieci mogą korzystać z następujących terapii:

  • Psychologiczna
  • Pedagogiczna / Olinofrenopedagog
  • Logopedyczna / Neurologopedyczna
  • Integracja Sensoryczna
  • Terapia Ręki
  • Fizjoterapia
  • Dogoterapia
  • Ruch rozwijający W. Sherborne

Aby dziecko mogło być objęte bezpłatnymi zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju, musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydaną przez zespół orzekający z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Nowe Zasady przyjęć na bezpłatny program terapeutyczny Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD), obowiązuje od 6 maja 2019 roku do odwołania.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych podopiecznych i chcąc utrzymać wysoką jakość naszych usług jesteśmy zmuszeni do wprowadzenia limitu oraz reorganizacji przyjęć na bezpłatne zajęcia terapeutyczne w ramach WWRD.

Od maja 2019 roku powstaje lista oczekujących na przyjęcie, każde dziecko po wstępnej konsultacji psychologicznej otrzyma informacje o możliwym terminie przyjęcia, termin ten zależy od potrzeb dziecka (rodzaju terapii) na chwile obecną przyjmujemy zapisy na przyjęcia od września 2019 w wyjątkowych przypadkach głównie niemowląt możliwy szybszy termin. W okresie urlopowym od czerwca do sierpnia nie jest możliwa organizacja zajęć dla nowo przyjętych dzieci. Zapraszamy do zapisu na listę na nowy rok szkolny.

Na wstępną konsultację dotyczącą przyjęcia należy przyjść z opinią WWRD, dokumentacją medyczną dotyczącą dziecka. Na wywiadzie określimy wskazane kierunki pracy, przekażemy zalecenia do domu i ustalimy termin przyjęcia na zajęcia. Wszystkie dzieci z listy oczekującej będą przyjęte na zajęcia terapeutyczne najpóźniej od września 2019.

Prosimy o zrozumienie i cierpliwość.
Zespół Poradni Rozwiń Skrzydła

WIĘCEJ INFORMACJI O PROGRAMIE WWRD – ZAKŁADKA STREFA RODZICA

Menu